برای دیدن عکس با سایز بزرگ فقط کافیست روی عکس مورد نظر کلیک نمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

زنده یاد استاد عیسی بهادری به همراه پسران و داماد خویش

 

 

تصویر باز سازی شده ای از قلعه بهادری

 

 

 

قلعه بهادری تابستان 1382

 

 

 

قلعه بهادری تابستان 1382

 

 

 

تصویر یکی از آثار استاد عیسی بهادری

 

 

بدلیل کمبود عکس و مشکلاتی که تا امروز منجر به آن شده که ما تصاویر بهتری از آقچه کهریز نداشته باشیم

خواهشمندیم که تصاویر خود از این روستا را در اختیار ما قرار دهید